139. Esta actividade consta de varias fases:

1ª Fase
Marcade un día lectivo para a realización da seguinte actividade de observación. Ese día chegaredes ao instituto cinco minutos antes de que abra a cafetaría e tomaredes nota do que vexades, faredes o mesmo en cada un dos dous recreos.

2ª Fase
Na  aula contrastaredes os datos da vosa observación e probablemente comprobaredes que difiren porque entrou en xogo a subxectividade.

3ª Fase
De xeito individual, xa na vosa casa, inventaredes un texto realista partindo dos datos da vosa observación.

Fotografía de sergis blog en Flickr.


4ª Fase
Cada persoa lerá na aula en alto o seu texto.

5ª Fase
Entre todo o alumnado escolleranse os tres mellores textos, para realizar a escolla non poderedes dar argumentos do tipo “gústame” ou “non me gusta”, deberán ser argumentos que teñan en conta as características específicas do texto literario.

6ª Fase
Darédeslles a mellor difusión posible aos textos gañadores a través de webs, blogs, redes sociais, etc. para que outras persoas tamén poidan gozar deles.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA