“Falar” é un relato contido na obra Made in Galiza de Séchu Sende publicado por Editorial Galaxia.

1. Cales cres que poden ser as razóns dos pais de Clara para lle falaren diferente?

 • Na túa casa falades todos a mesma lingua?
 • E os teus avós, en que lingua falan? E os teus bisavós?
 • Todos falan sempre a mesma lingua ou ás veces cambian?
 • Cando se producen eses cambios?
 • En que lingua se lles fala aos nenos na túa familia?
 • Se na túa familia os maiores falan entre eles en galego e lles falan castelán aos fillos, por que cres que os maiores fan iso?

2. Segundo Clara, falar facilita moito as cousas.

 • Cres que facilita igual as cousas falar en galego ca en castelán? Por que?
 • Exemplifica as túas argumentacións con casos concretos.

3. Clara di que “quere practicar” e que “ten medo” de que cando vaia falar por primeira vez lle saia mal.

 • Cres que estes dous tipos de temores son comúns aos neofalantes?
 • Que lle dirías ás persoas que afirman que non se lanzan a falar galego porque cren que o fan mal e porque teñen medo á reacción dos demais?

4. Que punto de vista adopta o narrador en primeira persoa no texto?

 • Que vantaxes ofrece este punto de vista?
 • Se Clara puidese decidir, que cres que decidiría?

5. As nosas ideas sobre as linguas.

 • E ti que pensas das linguas?
 • Que linguas che caen ben? Hai algunha lingua que che resulte antipática?
 • É o francés é a lingua do amor?
 • É o alemán a lingua da guerra?
 • Tes algunha crenza asociada a algunha lingua?

6. As linguas que nos emocionan. Cres que podemos relacionar as linguas coas emocións? Xustifica a túa resposta.

*Algunhas destas actividades foron publicadas por primeira vez na guía Lendo made in Galiza realizada por Pilar Ponte para a AELG.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA