129. Hai moitas persoas coma ti e coma min que nun momento determinado deciden que queren poñerse a falar galego pero  atopan un impedimento nas persoas do seu redor.
Consideras que a presión do grupo pode ser en moitas ocasións o motivo de que as persoas non falen galego?
No teu caso, cres que terías presión exterior en contra de que falases só en galego?

130. OBXECTIVO1DG. Pregúntaste que significa iso de OBXECTIVO1DG, pois saberalo de seguida, trátase dun experimento que vos animamos a facer. Realmente é sumamente sinxelo, só se atoparon extraños casos de persoas que non o puideron levar a cabo. OBXECTIVO1DG consiste en permanecer un día, isto é, 24 horas, nin un minuto menos, comunicándonos en galego e rexistrando as reaccións dos nosos semellantes. Durante a xornada de experimentación procuraremos desenvolver unha vida normal e só teremos dous obxectivos:
1º Obxectivo: manternos monolingües en galego, se non consegues chegar ao final rexistra o número de horas da túa marca.
2º Obxectivo: rexistrar as reaccións dos demais segundo sexan positivas ou negativas cara ao galego.
Unha vez rematada a xornada volverémonos a reunir e poñeremos en común as nosas vivencias para coñecérmonos a nós mesmos e tamén para coñecer as actitudes do noso entorno cara ao galego.

131. Despois de ler o texto realiza unha adaptación en vídeo como se se tratase dun titorial no que lle hai que ir explicando polo miúdo ás persoas o que deben facer.

132. As linguas non son realidades abstractas carentes de dereitos, como produto cultural básico do ser humano como tal tamén son obxecto de dereitos e protección lexislativa.

A Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos (publicada en Barcelona en 1996, baixo o  auspicio da UNESCO) postula que todas as linguas son a expresión dunha identidade colectiva e dunha maneira distinta de percibir e describir a realidade, xa que logo, teñen que poder gozar das condicións necesarias para o seu desenvolvemento en todas as funcións.
Cando isto non é así, falamos de que son necesarios procesos de normalización lingüística ou revitalización lingüística, como acontece no caso do galego.
Hai moitas persoas que por descoñecemento cren que os procesos de normalización ou revitalización son imposibles e que unha vez principiado o abandono dunha lingua é irremediable a súa desaparición. Pero isto non é así, saíndo fóra da península Ibérica, temos moitos exemplos destes fenómenos en linguas como o hebreo, o maorí ou o hawaiano entre outras. Investiga cal é a situación destas tres linguas.
133. En 2009, no IV Encontro de Novos Escritores, Séchu Sende no seo dunha mesa redonda facía a seguinte afirmación: “O futuro do galego será neofalante, ou non será”.
a) Que cres que quere dicir con estas palabras?
b) Concordas con esta idea? Xustifica a túa resposta.
c) Cres que en Galicia será posible a recuperación lingüística do galego nos ámbitos onde se deixou de usar. Xustifica a túa resposta.

134. Observa o Decálogo para ser lingüísticamente sostibles, este traballo está realizado por Mónica Muñoz e Adelia Troncoso a partir do decálogo elaborado por un grupo de estudo de linguas das universidades de Cataluña co gallo da declaración do ano 2008 como Ano Internacional das Linguas por parte da ONU.

Cres que este decálogo está ben feito e que se poden aplicar todos os seus consellos?

135. Inventade entre todos e todas un decálogo que poidades aplicar na aula para serdes máis galegofalantes.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA