De cara ao estudantado, a guía estrutura o traballo en catro fases:

 • Achegamento ao autor – Pestana Séchu
 • Achegamento aos textos – Enlace Lista de textos ou estudo a través das diferentes seccións do menú (de preto, nube de palabras, + lingua, penso, á escoita, BD, acción!).
O traballo cos textos nesta guía de lectura está pensado para ser levado a cabo de dúas formas diferentes:
Mediante o traballo en función dos textos. Para iso ofrécese unha listaxe dos textos con indicación da páxina que ocupan no libro e enlace directo ás actividades baseadas en cada un deles.
Mediante o traballo en función dos procedementos. Para iso ofrécese en cada unha das seccións (menú superior) unha listaxe dos textos que traballan cada un deses aspectos.
A guía de lectura divídese en 9 seccións que se distribúen do seguinte xeito:

 • Séchu – dedicada ao autor
 • o libro – dedicada á obra como produto editorial
 • de preto – dedicada ao estudo do texto literario
 • nube de palabras – dedicada á creación con palabras
 • + lingua – dedicada á análise sociolingüística
 • penso – dedicada a reflexións sobre diferentes aspectos
 • á escoita – dedicada á creación con sons, podcast
 • BD – dedicada á creación con imaxes, banda deseñada e tira cómica
 • acción! – dedicada á creación con imaxes, curtametraxe

Esta guía de lectura está concibida para o seu aproveitamento didáctico con alumnado que curse 2º ciclo da ESO e calquera dos dous cursos de BACHARELATO.

Ao longo da guía poderás atopar nela recursos e actividades relacionadas coa competencia/comprensión lectora que colaboran no proceso lector. Mais este traballo pretende ir máis aló e trascender a propia lectura para integrar tamén a aprendizaxe lingüística, a alfabetización tanto informacional coma dixital e a aprendizaxe dos comportamentos humanos en sociedade. Desde este punto de vista, o libro convértese nunha plataforma cara a outro tipo de contidos que por veces non son literarios nin sequera artísticos. Noutras ocasións, a obra literaria serve como ponte cara a outras artes nas que tamén se pretende o desenvolvemento do alumnado.

A numeración correlativa das actividades do blog facilita o seguimento da guía para quen estea interesado en todos os apartados. Con todo, convén sinalar que esta guía de lectura NON ESTÁ DESEÑADA para que un mesmo grupo de persoas realice todas as actividades que contén.

A correcta utilización da guía implica unha selección das actividades segundo os intereses específicos de cada nivel e grupo. 

Este material didáctico axústase ao contido do Decreto 133/2007, do 5 de xullo que ten por obxecto establecer a ordenación xeral e o currículo da educación secundaria obrigatoria e ao contido do Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Esta obra é propiedade da Asociación de Escritores en Lingua Galega.

Saúdos da autora. 

Pilar Ponte Patiño (A profa)

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA