1ª sesión da semana
Páxs. 104-105:
– realiza un esquema numerado do apartado Terminoloxía específica (I)
– 1 (escribe no teu caderno as vantaxes e inconvenientes que se sinalan neste exercicio para debatelo na aula outro día)
– 2 para facer na casa
– 3 para facer na casa o primeiro e o segundo apartados (busca 20 termos de uso cotián).

2ª sesión da semana
Páxs. 120-121:
– realiza un esquema numerado do apartado Terminoloxía específica (II)
– 1 (escribe no teu caderno o primeiro apartado)
– 2
– 3
– 4 para facer na casa

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA