Ficha de sociolingüística (semana 2 de abril):

  1. Que é a diversidade lingüística?

Aproximadamente, cantas linguas se falan no mundo?

Cales son as linguas do mundo con máis de 100 millóns de falantes nativos?

Explica como podemos clasificar as persoas segundo o número de linguas que utilizan.

  1. Que dúas características comúns posúen todas as linguas?
  2. Que é unha familia lingüística?

A que familia lingüística pertence o galego?

Indica cinco linguas románicas.

  1. Que é o galego?
  2. Cantas persoas falan galego?
  3. Onde se fala o galego?
  4. Que linguas se falan en Galicia?

Que di o Estatuto de Autonomía respecto ás linguas?

  1. Que é a lusofonía?

Cantas persoas falan portugués?

Indica catro estados que formen parte da comunidade lusófona.

  1. A que se debe que unhas linguas teñan máis vantaxes ca outras?

Que é unha lingua maioritaria?

Que é unha lingua minoritaria?

Que é unha lingua dominante?

Que é unha lingua minorizada?

  1. Que é un prexuízo lingüístico?

Indica dous exemplos de prexuízos lingüísticos contra o galego.

 

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA