exames | A profa
Luns, Xuño 25, 2018
Etiqueta Novas coa etiqueta "exames"

Etiqueta: exames

RECUPERACIÓN DE ITI PARA ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE

Do mesmo xeito que ao longo do curso e na convocatoria de setembro, a materia superarase tamén na convocatoria de pendentes por tarefas. O alumnado deberá abrir...

INSTRUCIÓNS PARA FINAL DE CURSO

LINGUA GALEGA A única proba pendente vai ser o exame do día 15 de xuño que xa estaba programado. Anúlanse as seguintes probas: exame de sociolingüística,...

Proba día 15

Mantense a proba do día 15 que consistirá na construción dun texto escrito atendendo ás técnicas de elaboración de textos que fomos aprendendo ao...

Exame de monólogos

  Entregas recibidas correctamente: 1AG2 - 1AG3  1BG4 1CG1 - 1CG2     Entregas que teñen que ser modificadas por estar mal o asunto, o nome do arquivo ou o tipo de arquivo: 1AG4...

Exame 2ª avaliación

Materia que se vai avaliar no exame:1. Tipos de texto traballados no curso. 2. Léxico do curso ata o día 6 de marzo de...

Control 2ª avaliación

Materia que se vai avaliar no control:1. Tipos de texto traballados no curso. 2. Léxico do curso ata ese día.3. Cuestións de lingüística.  Nas...

Control 2ª Avaliación

Materia avaliable no control da 2ª avaliación. Clasificación morfolóxica de: substantivos, adxectivos, artigos, pronomes ou determinantes (demostrativos, posesivos, cuantificadores e identificadores), pronomes persoais, preposicións...

Convocatoria extraordinaria de setembro 2015

En setembro haberá unha proba extraordinaria que, como tal, está enfocada a comprobar se o alumnado reúne os requisitos mínimos para superar a materia....

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – SETEMBRO 2015

En setembro haberá unha proba extraordinaria que, como tal, está enfocada a comprobar se o alumnado reúne os requisitos mínimos para superar a materia....