Fotografía de arquera en Flickr.

54. Adrián Nimo quería ser un descubridor de sona mundial. Elaborade unha listaxe de grandes descubridoras e descubridores da historia.


55. Filoloxía vén de FILO “amigo” e LOGO “palabra”. Indica outros termos que conteñan estes elementos e sinala o seu significado.

56. O profesor Nimo compara a superficie das palabras do galego coa doutros idiomas? Con cales? Onde se falan eses idiomas?

57. As linguas flexivas, nas que as palabras poden conter prefixos e sufixos, terán as palabras máis longas ou máis curtas? Xustifica a túa resposta.

58. No texto cítanse varios alfabetos, cales? Que é un alfabeto? Investigade a orixe dos diferentes alfabetos.

59. Que características da entrevista podemos atopar no texto?

60. Realizade unha versión en podcast do texto.

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA