A profa 1º Bacharelato: Práctica de análise morfolóxica 1:   Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras xustificando os seus elementos. Clasifica a palabra segundo a súa estrutu…

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA