Johnny Depp en Piratas do Caribe.
176. Que personaxes se caracterizan por levar un coitelo ao cinto e un dente de ouro? Trátase de personaxes literarias, cinematográficas ou reais? Procura exemplos para ilustrar a túa resposta.

177. Que aspecto ten o ladrón de palabras? Séchu utiliza moitos ou poucos trazos físicos para describir o ladrón de palabras? Cres que son suficientes? Que representa o dente de ouro? Xustifica a túa resposta.

178. O ladrón de palabras escolle as súas vítimas? Compórtanse todas igual? Que diferenzas podes establecer? Poderías relacionar o comportamento das vítimas coa defensa secular do galego?


179. Cres que os cartos ou o que eles representan están relacionados co abandono do galego por parte dalgúns falantes? Xustifica a túa resposta.

180. Recompila as respostas que lle van dando os asaltados ao ladrón de palabras. Que che suxire a lectura desas respostas?

181. Esta historia é unha parábola. Investiga que é unha parábola e explícao coas túas palabras. Explica tamén por que podemos considerar esta historia unha parábola e cal sería a súa mensaxe.

182. Busca algunha parábola e prepárate para expoñela oralmente na aula aos teus compañeiros e compañeiras que deberán adiviñar que ensinanza pretende transmitir.

183. Que fixo a xente para protexer as palabras?

184. Hai moitas persoas que pensan que as galegas e galegos abandonaron voluntariamente a súa lingua porque non lles gustaba ou porque non lles caía ben. Isto non pasa nunca con ningunha lingua, sempre hai unha explicación para o abandono lingüístico. Convidámoste a que leas a seguinte presentación da asociación en defensa do galego Prolingua onde se aclaran 20 mentiras que se soen crer sobre o galego. Fíxate especialmente na primeira porque está directamente relacionada co que aquí estamos a tratar.

185. Cando se descobre un tesouro ou un castro que se perdera todo o mundo o reclama para si dicindo é meu ou é noso, é parte do meu/noso pasado e queremos conservalo e facemos obras de rehabilitación e llo ensinamos aos demais e fachendeamos. Se ti descobres agora o galego porque non o reclamas para ti e fachendeas del? Comentade as vosas respostas na aula. 

186. As linguas ao longo da historia teñen tamén os seus propios problemas de supervivencia. Ser lingua non é fácil e isto serve non só para a realidade galega. Linguas que hoxe son ensinadas nas nosas Escolas de Idiomas tiveron momentos críticos na súa historia e se non os tivesen superado e hoxe non serían o que son. Foi o que pasou en Portugal, na Inglaterra ou na Italia. Ás veces, é algunha das súas variedades a que sofre unha situación diglósica, é o caso do español en Porto Rico, o francés no Quebeque, o alemán na Alsacia e o holandés na Flandres.
 

Como verás no documento da exposición Ser lingua non é fácil elaborado polo Equipo de Normalización Lingüística da EOI de Ourense, existen varios condicionamentos sociais que poden provocar que unha comunidade perda a súa lingua.
Despois de leres o documento, cal foi a situación que te sorprendeu máis? Poderías enumerar de memoria as principais causas de desaparición dunha lingua?

SEN COMENTARIOS

DEIXAR UNHA RESPOSTA